Wie ik ben

01d26ba384d4ee7c9e9a266db62ab229febb63e777Van toegevoegde waarde zijn voor mijn opdrachtgevers, bijdragen aan het wel-zijn in organisaties en het (via en samen met mijn opdrachtgevers) verbeteren van de samenleving. Dat is wat mij drijft in mijn werk. Daarom vind ik het vak van organisatieontwikkelaar, coach en trainer ook zo mooi.

Ik werk voor organisaties die een veranderslag willen maken, voor teams in ontwikkeling en mensen die iets willen leren. Ik lever daarbij een stevige basis uit de organisatie- en veranderkunde. Ik werk vanuit de principes van participatieve organisatiekunde en lerend veranderen: de verandering krijgt vorm in de hoofden, harten en handen van de medewerkers. Zij zijn de verandering. De dagelijkse praktijk van hun werk staat centraal in het proces. Organisaties worden waardevoller door ieders kwaliteiten te gebruiken en het beste uit mensen te halen.

Een veranderingsproces is eigenlijk pas echt geslaagd als de mensen in de organisatie verandering leren omarmen, als iets wat nooit ophoudt en waar je zelfs van kunt gaan houden. Voortdurend al doende leren, reflecteren en borgen. Verandering is immers de enige werkelijke constante.

Ik werk 35 jaar in de publieke sector. Voor overheden, woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. Altijd gericht op het toerusten van mensen en organisaties. Vaak op het snijvlak van organisatie en samenleving. De rode draad in mijn werk is het organiseren van invloed en het van buiten naar binnen denken en werken. Het is mijn overtuiging dat het kennen en betrekken van stakeholders met verschillende visies en belangen ertoe doet. Daardoor maken organisaties waardevollere en duurzamere keuzes.

Ik verbind mensen, kracht, energie en kennis met een goed oog voor de verhoudingen.

Ik organiseer het goede gesprek. Met verdieping, argumenten, keuzen en inhoudelijke resultaten. Een zorgvuldig, transparant samenspel en echte participatie voor betere besluiten.

Citaat

Werk van Waarde is verbonden met coöperatieve vereniging De Beuk Organisatieadvies.

Beuklogo

Ik ben CMC gecertificeerd door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa).

CMC-logo

Ik ben CRKBO geregistreerd docent.

twitterlinkedinby feather