Waar ik voor sta

Ik werk vanuit de overtuiging:

 • dat mensen vraagstukken in hun organisatie en in de samenleving het beste kunnen aanpakken in gesprek met elkaar
 • dat de beste oplossingen tot stand komen door verschillende belangen, invalshoeken en kennis te kennen en af te wegen
 • dat mensen en organisaties zich ontwikkelen door ontmoeting, confrontatie, experimenteren en feedback op elkaars handelen
 • dat de duurzaamste oplossingen voor maatschappelijke, organisatie- en samenwerkingsvraagstukken uitgaan van de eigen kracht van betrokkenen en maatschappelijk verantwoord zijn

De toegevoegde waarde die ik lever:

 • duidelijkheid over wat maakt dat het gaat zoals het gaat (dynamische analyse), met oog voor het hele krachtenveld en voor persoonlijke, professionele en maatschappelijke perspectieven
 • advies over een passend en effectief participatief proces
 • inzet op het belang om verschillende invalshoeken mee te laten wegen (meervoudig kijken en tegenkracht organiseren)
 • advies en training over hoe het discussie- en besluitvormingsproces goed vorm te geven en het spel te spelen
 • begeleiding van deze ontwikkelstappen en veranderingsprocessen
 • pragmatisme om tot oplossingen te komen

Ik lever veranderkracht, voor mensen en organisaties.
Dat combineer ik met inhoudelijke kennis over:

 • communicatie, besluitvorming en macht, gesprekstechnieken en veranderkundige kennis en vaardigheden
 • beleid en strategie in openbaar bestuur, publieke organisaties, de zorg en het ruimtelijke domein

 

 


 

twitterlinkedinby feather