Wat ik doe

Organisatieontwikkeling
Coaching
Gespreksleiding
Participatie
Innovatie
Programmamanagement
Simulaties

Organisatieontwikkeling

Goed functionerende teams en sterke organisaties ontstaan als mensen slimme oplossingen en nieuwe wegen bedenken voor organisatorische en maatschappelijke vraagstukken en die kunnen doorvoeren. Ik begeleid organisaties in de ontwikkeling die ze willen maken. Dat kan gaan over effectiever werken, versterken van leiderschap, meer resultaten halen met minder middelen, minder reguleren en meer regisseren en loslaten, beter samenwerken.

Ik houd ervan ‘het goede gesprek’ te organiseren. De beste oplossingen komen tot stand door ‘veranderkracht van binnenuit’ te benutten. Het werkt als mensen vraagstukken in hun organisatie en in de samenleving aanpakken in gesprek met elkaar. Ik zorg ervoor dat het concreet, pragmatisch en oplossingsgericht blijft.

top

Coaching

  • Teamcoaching

Voor directieteams, managementteams, colleges van B&W. In de dagelijkse praktijk blijkt samenwerken vaak niet eenvoudig. In het groepssysteem zijn hardnekkige vaste patronen ontstaan. Om die te veranderen, zodat iedereen op korte en lange termijn optimaal op elkaar is afgestemd, maak ik de onderstroom in het team bespreekbaar en faciliteer ik ieders intrinsieke motivatie. Ik analyseer de interactie, de patronen met hun onderliggende denkbeelden en overtuigingen. Ik maak normen en waarden zichtbaar en zoek naar de hefboom voor verandering. Ik ben gecertificeerd teamcoach.

  • Individuele coaching

Persoonlijke begeleiding waarbij de gecoachte leert op vooraf bepaalde doelen en de coach dit leerproces begeleidt. Uiteindelijk gaat het om vergroting van de persoonlijke effectiviteit van de coache: iets kunnen wat voorheen niet lukte, meer inzicht krijgen in (de effecten van) het eigen gedrag, de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen, motivatie op gang brengen om te veranderen. Bij een individuele coaching werken we op een intensieve manier aan persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  • ‘PA for a day’

Als Personal Advisor denk ik een dag lang met u mee over een organisatievraagstuk of een persoonlijke werk gerelateerde vraag. Ik zet verschillende werkvormen in en bied tegenkracht en denkkracht voor een nieuwe kijk op de zaak.

top

Gespreksleiding

Voorzitter bij conferenties, moderator bij teamdagen, gespreksleider bij ingewikkelde debatten. In veranderingstrajecten organiseer en leid ik mooie bijeenkomsten, van groot tot klein, waarin inhoud en energie worden verbonden. Een goed proces met treffende werkvormen leidt tot een rijke inhoudelijke oogst.

Ik train organisaties desgewenst ook hoe ze dit zelf kunnen toepassen: participatie, procesontwerp, creatieve werkvormen en gespreksleiding.

Ik ben gecertificeerd SOL-procesbegeleider (Society for Organisational Learning) voor interactieve verandering en participatie. Ik werk met Large Scale Interventions zoals Future Search, Search Conference, Real Time Strategic Change, Open Space, World Cafés en Arenaconferenties.

top

Participatie

Ik ben een participatiespecialist, gericht op het organiseren van echte invloed. Ontwerp én begeleiding van participatieprocessen en -bijeenkomsten met stakeholders in steden en wijken.

Ik organiseer participatieprocessen en begeleid gemeenten, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij het ontwikkelen van gebiedsvisies, bouwplannen en beleidsvorming. Ik ken het krachtenveld en weet hoe bestuurlijke, beleidsmatige en samenwerkingsprocessen gaan. In mijn aanpak combineer ik denken en doen, wat leidt tot dialoog, betrokkenheid, eigenaarschap en daarmee tot concrete resultaten.

Ik verzorg desgevraagd ook leergangen participatie en stakeholdermanagement voor pioniers bij gemeenten en corporaties. Over het betrekken van inwoners, overheidsparticipatie en het vernieuwen en verbreden van huurdersparticipatie.

top

Innovatie en creatief denken

Om op langere termijn succesvol te blijven functioneren, moeten organisaties zichzelf steeds aan de actualiteit kunnen aanpassen en kunnen vernieuwen. Voor innovatie is creatief denken nodig. Bij veel werkvragen volstaat logisch analytisch denken, maar als we uit zijn op frisse nieuwe ideeën, dan werken vaste denkpatronen blokkerend.

Ik ben gecertificeerd facilitator van creatief denken met groepen. Ik zet breinkennis in en hanteer creatieve werkvormen en denktechnieken om met betrokkenen naar resultaat te werken. Ik stel mensen in staat buiten de gebaande paden te denken en bied steun om ideeën te realiseren.

Naast in company trainingen verzorg ik met open inschrijving deskundigheidstraining creatief denken voor mensen die in het werk behoefte hebben aan verandering, vernieuwing, originele ideeën en creatieve oplossingen.

Ik ben ook in te schakelen als tegendraads denker, dwarskijker of friskijker bij projecten.

top

Programmamanagement

Programmatisch werken helpt om mensen te verbinden, krachten te bundelen en focus aan te brengen. Programmamanagement komt van pas als hulpstructuur wanneer binnen of tussen organisaties een aantal projecten moet worden uitgevoerd met een belangrijke onderlinge samenhang. Programmatisch werken is zinvol wanneer bij opgaven de grote hoeveelheid relaties tussen de verschillende benodigde inspanningen zoveel onderlinge afstemming vraagt dat projectmatig werken te beperkt is.
Ik rust programmamanagers toe met coaching on the job en een leergang op maat.

top

Simulaties

In een serious game werken deelnemers in een fictieve, maar realistische situatie aan een fictief, maar realistisch vraagstuk. Iedereen in hun eigen professionele rol, van manager, beleidsmedewerker, hulpverlener, bestuurder of raadslid. Door het effect van hun bijdragen te ervaren, krijgen ze inzicht in de eigen en elkaars werkwijze en wordt helder wat er nodig is voor optimale effectiviteit in de samenwerking.

Ik zorg dat de casus aansluit bij de dagelijkse praktijk, dat de dag energie geeft en leerzaam is, dat acteurs complicerende en herkenbare interventies plegen.

top

Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze werkzaamheden de website van De Beuk Organisatieadvies: www.beuk.nl

 

 

 

twitterlinkedinby feather