Home

Werk van Waarde komt tot stand als in een organisatie sprake is van persoonlijke groei, teamontwikkeling, zingeving en eigen inbreng van medewerkers. Het zijn de ménsen die een organisatie maken. Succesvol zijn organisaties die de persoonlijke motivaties van hun medewerkers en de visie, missie en waarden van de organisatie in elkaars verlengde weten te brengen.

Gemeenten, provincies, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties hebben allemaal te maken met flinke veranderingen: meer en nieuwe taken, een tijd van ongekende dynamiek en complexiteit, andere verhoudingen tussen organisaties en stakeholders, ingrijpende technologische ontwikkelingen.
Dat vraagt om nieuwe manieren van organiseren binnen de eigen organisaties maar vooral ook om werkelijke samenwerking tussen organisaties, omdat geen enkele organisatie een maatschappelijk vraagstuk alleen kan oplossen.

Veranderkracht: Ik denk dat de wereld zal veranderen als mensen hun gedrag veranderen. Wanneer de individuele medewerkers durven te denken en te doen vanuit hun eigen waarden, zorgt het samenspel tussen hen en hun organisatie ervoor dat de organisatie echt gaat veranderen. En als organisaties veranderen, verandert uiteindelijk ook de samenleving. Ik ben gedreven om de samenleving beter te maken en mijn werk stelt me in staat dat via mijn opdrachten te doen. Werk van Waarde brengt beweging.

Annemarie Reintjes
Eigenaar Werk van Waarde

 

Values

twitterlinkedinby feather